Word vriend!

ANBI Status

Stichting MiNC 

Zie het kaderbericht op de homepage

KvK 17237495
RSIN 820181596
Postadres: Taxandrialaan 12 5262RJ Vught
Website: www.minc-denbosch.nl
EMAIL bestuur@minc-denbosch.nl

Bestuur
Jetty Eugster, voorzitter  •  bestuur@minc-denbosch.nl
Dianne Schellekens, secretaris, penningmeester  •  bestuur@minc-denbosch.nl
Rob van den Bosch, bestuurslid
Theo Schoofs, bestuurslid

Doelstelling
Zit verweven in jaarverslag 2016 en beleidsplan 2017/2018.

Beleidsplan 2017/2018
Zie bijlage in PDF.

Beloningsbeleid
Bestuur en redactieleden zijn onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie bijlage Jaarverslag 2016 in PDF.

Financiële verantwoording
Zie bijlage in PDF.