Word vriend!

ANBI Status

Stichting MiNC 

Zie het kaderbericht op de homepage

KvK 17237495
RSIN 820181596
Postadres: Taxandrialaan 12 5262RJ Vught
Website: www.minc-denbosch.nl
EMAIL bestuur@minc-denbosch.nl

Bestuur
Jetty Eugster, voorzitter  •  bestuur@minc-denbosch.nl
Dianne Schellekens, secretaris, penningmeester  •  bestuur@minc-denbosch.nl
Rob van den Bosch, bestuurslid
Theo Schoofs, bestuurslid

Doelstelling
Zit verweven in jaarverslag 2016 en beleidsplan 2017/2018.

Beleidsplan 2017/2018
Zie bijlage in PDF.

Beloningsbeleid
Bestuur en redactieleden zijn onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie bijlage Jaarverslag 2016 in PDF.

Financiële verantwoording
Financieel jaaroverzicht Stichting MiNC 2017 tbv ANBI website def