Word vriend!

 

MiNC maakt milieu leuk.

MiNC staat voor Milieu, innovatie, Natuur en Creativiteit.

Onder de naam MiNC-café organiseert MiNC viermaal per jaar een kenniscafe over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan milieu, innovatie, natuur en creativiteit. MiNC wil op een laagdrempelige manier het publiek informeren over de kansen en mogelijkheden van nu en in de (nabije) toekomst voor een duurzame samenleving . De podiumgasten vertellen hun eigen verhaal, worden geintervieuwd of gaan met elkaar in debat. Het MiNC-café heeft daarnaast ook altijd live muziek.

MiNC is een stichting met ANBI-status
KvK 17237495
bestuur@minc-denbosch.nl
redactie@minc-denbosch.nl
info@minc-denbosch.nl

De Stichting MiNC bestaat uit een bestuur en een redactie van vrijwilligers. Het MiNC-café wordt georganiseerd door de redactie.

MiNC-Den Bosch

VOORZITTER
Geert Verbruggen

REDACTIE

Geert Verbruggen (redactievoorzitter)
Stef Bots (secretaris)
Frank Finkers (presentator)
Rob de Vrind (presentator, redacteur)
Lise Marie Bom (presentator, redacteur)
Hanneke Valkenburg (redacteur)
Ruud Slenters (redacteur)
Sanne van der Hout (redacteur)
Pieter Roth (redacteur)
Andrea Almasi (redacteur)
Arno Kleine Schaars (fotograaf)
Rik Blom (webredacteur)
Anne Ruth Sneep (webredacteur)
Marc Heymans (vormgeving) (beheerder website)
Joyce Hamilton (advies communicatie en PR)

BESTUUR STICHTING MINC

Jetty Eugster (voorzitter)
Dianne Schellekens (secretaris, penningmeester, vrijwilligers)
Rob van den Bosch (sponsoren, vrienden van MiNC)
Theo Schoofs (ontwikkeling MiNC)