Word vriend!
News

ANBI Status MiNC

ANBI Status MiNC

MiNC staat voor: Milieu, innovatie, Natuur en Creativiteit.

MiNC is een stichting van vrijwilligers, die verdeeld zijn in een bestuur en een redactie. Het bestuur is een bestuur op afstand met een raadgevende en controlerende functie. De redactie draagt zorg voor het organiseren en uitvoeren van informatieve bijeenkomsten.

Onder de naam MiNC-café organiseert MiNC viermaal per jaar een laagdrempelig debatpodium in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens een MiNC-café komen diverse duurzaamheids- en milieuonderwerpen aan bod en krijgen de sprekers en publiek een open podium aangereikt voor debat afgewisseld met amusement.

Aan het woord komen alle lagen van de bevolking die duurzaamheid en milieu een warm hart toe dragen. Het zijn ondernemers, politici, studenten, wetenschappers, hobbyisten en cultuurdragers die hun boodschap aan een gemêleerd publiek overbrengen en niet schromen om de discussie met elkaar aan te gaan.

Het beleid van MiNC van de afgelopen 10 jaar was er op gericht om hiervoor een onafhankelijk platform te creëren. In deze missie zijn wij grotendeels geslaagd.

Echter, zoals van een kritische organisatie verwacht mag worden, zal MiNC verder werken aan de professionalisering van haar organisatie.

Hiervoor zijn in het meerjarenbeleidsplan van 2017 en 2018 de volgende zaken opgenomen:

  • Het (her)ontwikkelen van kaders voor het primaire proces binnen de redactie.
  • Uitbreiden en structureren van de PR activiteiten op social media.
  • Beleid (her)ontwikkelen voor sponsoren en vrienden van MiNC.
  • Het vrijwilligersbeleid formaliseren en implementeren.
  • Professionaliseren van de inhoud en uitvoering van het MiNC café
  • De afgelopen 10 jaar heeft MiNC zich dus ontwikkeld tot een volwaardig onafhankelijk platform voor burgers, organisaties, ondernemers en overheden die het milieu en duurzaamheid erg belangrijk vinden. Velen sprekers en toehoorders hebben de weg naar MiNC weten te vinden en zijn in de gelegenheid gesteld hun visie, missie, standpunten en meningen te verkondigen en te delen met een kritisch en geïnteresseerd publiek.

Ook in de komende jaren gaat MiNC door met het aanreiken van een onafhankelijk platform voor debat en discussie. Tevens zal er ruimte worden gecreëerd voor het inslaan van nieuwe wegen. Om deze wegen nader te bepalen wordt het publiek gevraagd hun mening te uiten over de aangeboden onderwerpen tijdens het MiNC café en de wijze waarop wij de avond vorm geven. Deze informatie is medebepalend hoe MiNC  zich in de komende jaren zal door ontwikkelen.

Lees hier ons jaarverslag en beleidsplan