Word vriend!

Vrienden van MINC

Een avond MiNC-café is altijd bijzonder. Boeiende en luisterrijke gasten betreden het podium om hun zegje te doen. Maar het publiek zit ook niet stil. Stel je voor dat we het allemaal
met elkaar eens zijn!

Word vriend, draag bij!

MiNC is een stichting zonder winstoogmerk met ANBI-status. De organisatie ligt in handen van een enthousiast team onbetaalde vrijwilligers. Voor het organiseren van het MiNC-café zijn we volledig afhankelijk van donaties.

Draagt u MiNC een warm hart toe en wilt u uw waardering tonen? Dat kan door vriend van MiNC te worden. Al vanaf € 10,- bent u vriend.
Met een structurele bijdrage kunnen we uw organisatie, met naam en logo, als sponsor op onze website benoemen.

Laat uw waardering blijken en ga naar de Word Vriend pagina. Uw bijdrage kunt u hier eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

Word vriend, doe mee!

Het voorbereiden van een MiNC-café vergt aardig wat voorbereiding van de redactie en de organisatie. Om MiNC stevig in de steigers te houden kunnen we altijd organiserend talent gebruiken, zowel tijdelijk als structureel. Om een beter beeld te krijgen is het mogelijk om redactievergaderingen bij te wonen (altijd op een maandagavond). Meedoen? Stuur een e-mail naar redactie@minc-denbosch.nl.

Word vriend, volg ons!
MiNC is ook actief via sociale media. De buttons vindt u bovenin.