Word vriend!
News

De impact van de stikstof-crisis op de Brabantse natuur

De impact van de stikstof-crisis op de Brabantse natuur

Het houdt de gemoederen aardig bezig momenteel: de stikstof-crisis. Media komen ruimte tekort voor al het nieuws en de opinies. Snelwegen puilen uit van de trekkers, bestuurd door boze boeren.

Een sleutelrol in de stikstofproblematiek is weggelegd voor Natura 2000: een (Europees) netwerk van beschermde natuurgebieden. 20 van de in totaal 160 Nederlandse Natura 2000-gebieden liggen in de provincie Noord-Brabant.

In het volgende MiNC-café, op maandag 16 december, legt Toine Cooijmans van Natuurmonumenten (hier te volgen op Twitter) uit wat de impact van de stikstofcrisis is op onze Brabantse natuur – en vice versa.

Toine Cooijmans (Natuurmonumenten)

Alle media staan vol van de stikstofcrisis. Wat is stikstof en waarom speelt het nu op. Hoe staat Nederland ervoor? Hebben we veel stikstof in Nederland in vergelijking met andere landen? Wat zijn de belangrijkste veroorzakers van stikstofovermaat en wat zijn de effecten op de Brabantse natuur? Wat doet Natuurmonumenten om de oplossing van het stikstofprobleem dichterbij te brengen (beheer, lobby).

Toine Cooijmans in het verleden in de media over de stikstocrisis:

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,