Word vriend!
News

Een wolf in ‘s-Hertogenbosch?

Een wolf in ‘s-Hertogenbosch?

Eind vorige maand werd heel Nederland – en in het bijzonder ons eigen ‘s-Hertogenbosch – opgeschrikt door de beelden van een bewakingscamera, waarop te zien is hoe een wolf een kudde schapen doodt. De Bossche stadsecoloog Johan Mees, tevens coördinator regio zuid bij de organisatie Wolven in Nederland, vertelde vorig jaar tijdens het MiNC café op 9 september uitgebreid over de mogelijke terugkeer van wolven in Noord-Brabant.

Wie had kunnen denken dat de eerste wolf al binnen een jaar voet op Brabantse bodem zou zetten? Laat staan dat die rentree op zo’n dramatische manier zou plaatsvinden?

In onderstaand filmpje gaat Johan Mees in op de situatie en op de maatregelen die genomen (kunnen) worden om wolf, mens en huisdier op een goede manier naast elkaar te laten samenleven, zoals het speciale anti-wolvenhek dat hij samen met onder andere de Bossche IVN Zoogdiergroep plaatste in Bokhoven.

Ook het Brabants Dagblad besteedde aandacht aan Johan Mees en het anti-wolvenhek: ‘Eerste speciale anti-wolvenhek op Bosch grondgebied.

Bossche stadsecoloog en wolvenkenner Johan Mees gaat in op de rentree van de wolf in Noord-Brabant
Tagged: , , , , , , , , , , , , , , ,